Tag Archives

One Article

Posted on

Autokroso trasos ir jos aplinkos tvarkymas

Pagal vietos plėtros strategijos „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje“ II prioritetą, įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ Automobilių sporto klubas „Extempas“ nuo 2013-05-19 įgyvendina vietos projektą „Automobilių sporto klubo „Extempas“ naudojamos autokroso trasos sutvarkymas“ Nr. LEADER-12-AKMENĖ-04-002, kurio metu bus pastatytos konteinerinės patalpos teisėjams, įrangai laikyti, pavėsinė su židiniu, įkurta laužavietė, stalai su suolais, įvestas elektros įvadas, sutvarkyta vandens paviršiaus nuvedimo sistema, pastatyti teisėjų bokšteliai bei įgarsinimo sistema. Kai kurie darbai jau atliekami, projektą tikimės užbaigti kitų metų pavasarį, kadangi vėlų rudenį trasoje dirbti sunku ir neefektyvu. Aplinkos sutvarkymo darbai numatyti 2014 m. pavasarį, tada atsivers dar vienas nuošalus gamtos kampelis visuomeniniams poreikiams.